Zakázka Objednatel
  
Oprava vodovodu Rybitví VAK, a.s. PCE
Oprava kmenové stoky D MÚ Rybitví
VAK, a.s. PCE
Rekonstrukce kanalizace Wolkerova ul. VAK, a.s. PCE
Magistrát měPCE
Kanalizace Srch II VAK, a.s. PCE
OÚ Srch
Rekonstrukce kanalizačních přípojek u ZS Pardubice VAK, a.s. PCE
Zakázky realizované zaměstnanci firmou KOVIG K+P, s.r.o. 
    
Kanalizace Hostinné MÚ Hostinné
Rekonstrukce stoky 01-C v Hr. Král. VIS Hr. Král.
Přeložka vodovodu a kanalizace MÚ Hostinné
Kanalizace Delvita Hr. Král. Fospol Praha
VSVČ - II. etapa VAK, a.s.
Vodovod Hr. Král. - Lhota Hr. Králové
Vodovod Slatina - Litoboř
Vodovod Libníkovice VAK, a.s.
ČOV Divec OÚ Divec
Kanalizace Doubravice VAK, a.s. PCE
VSVČ VAK, a.s. PCE
  - vodovod Pardubice
  - severozápad
Kanalizační stavba Holice VAK, a.s. PCE
Kanalizace Srch VAK, a.s. PCE
Vodovod Rybitví VAK, a.s. PCE
Kanalizace Slatina - Litoboř OÚ Slatina
Kanalizace Nová Paka MÚ Nová Paka
Kanalizace a vodovod Živanice OÚ Živanice
Kanalizace v Hr. Král - ul. Pešinova Město HK
Oprava stoky D - Pardubice VAK, a.s. PCE
Opravy kanalizací v Hr. Král.
  - v ul. Wirtova VAK, a.s. HK
  - v ul. Markovická VAK, a.s. HK
Sanace Kanalizace stoka D Pardubice VAK, a.s. PCE
Oprava havárie kanalizace Chvaletice VAK, a.s. PCE
Oprava kanalizace soka D VAK, a.s. PCE
Oprava kanalizace Přelouč VAK, a.s. PCE
Kanalizace Slatiňany DN 300 - DN 400 VAK, a.s. PCE
Oprava kanalizace Přelouč DN 400